X

Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2016-2017 có đáp án

4.5 (90%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh Hải Dương năm 2017 gồm có 2 trang ứng với 5 câu hỏi, mỗi câu 2 điểm, thời gian làm bài 150 phút, đề thi có áp dụng nhiều phần hóa của chương trình cấp ba và liên hệ thực tế giúp các em có khả năng dận dụng tốt những kiến thức đã học vào môi trường mà em đang sống nhằm giúp ích cho đất nước, an sinh xã hội.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCSlFiamhYZUR4N2M

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/w3f5o3g9hcywjpd/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_lop_9_phong_GD%26DT_Hai_Duong_nam_hoc_2016-2017.pdf

Hoc sinh gioi :