Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Hưng Yên năm 2010-2011 có đáp án

4.3 (85.22%) 23 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh Hưng Yên năm 2011 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề, nội dung đề thi bám sát chương trình học bồi dưỡng tại các trường trên địa bàn tỉnh, có thí nghiệm nhưng trên cơ sở thực tế đó các em có thể tính ra đáp án mà không cần phải dùng công cụ để giải quyết.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hưng Yên 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCZW1yUThqS3c2UjA

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/enjh8m07k6r551w/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_lop_9_phong_GD%26DT_Hung_Yen_nam_hoc_2010-2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *