Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Kinh Môn năm 2010-2011 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp huyện Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương năm 2011 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm, đề thi tương đối ngắn hơn so với các đề thi của những trường khác nhưng về yêu cầu thì tương đối dài, bởi lẻ đề thi càng dài càng dể còn càng ngắn thì lại càng khóa khăn

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn

 

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Kinh Môn 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCRWIxV3ItMmd4a1E

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/5c116q809i23hkj/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_lop_9_phong_GD%26DT_Kinh_Mon_nam_hoc_2010-2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *