Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng 2010-2011 có đáp án

4.5 (90%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh Lâm Đồng năm 2011 có nhiều điểm nổi bật, cụ thể đề thi gồm có 6 câu, mỗi câu giao động từ 1,5 đến 2,5 điểm. Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề, kỳ thi được long trọng tổ chức vào ngày 18 tháng 2 năm 2011 với sự tham dự của đông đảo các em học sinh miệt mài đến dự.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCb193RmFTRzhvRDQ

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/mb3af78hkp9rau0/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_lop_9_phong_GD%26DT_Lam_Dong_nam_hoc__2010_2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *