Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Nghệ An năm 2015-2016 có đáp án

4.8 (96%) 5 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh Nghệ An năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 bảng, bảng A và bảng B, về nội dung thì 2 đề thi không khác gì nhiều về hình thức nhưng lại có tính phân loại rất cao và có đáp án cụ thể bên dưới các bạn có thể xem thận trọng, đề thi của tỉnh Nghệ An là một trong những đề thi được trông chờ khá nhiều bởi lẻ con người Nghệ An là con người ham học thế nên những nội dung về giáo dục của tỉnh này luôn được trào đón hết sức nồng nhiệt.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCdXVDVXZHZTZBYTQ

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/9l7obycprmc0sua/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_lop_9_phong_GD%26DT_Nghe_An_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *