Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Ninh Hòa năm 2009-2010 có đáp án

5 (100%) 3 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa 2009-2010

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp huyện Ninh Hòa năm 2009-2010 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3.5 đến 5 điểm, nội dung đề thi hết sức phong phú với sự tỉ mĩ trong khâu chuẩn bị đề thi, các em có thể tư duy hết mức trong quá trình làm bài mà vẫn giúp các em hệ thống được kiến thức, kiển tra sai xót trong quá trình làm bài.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa 2009-2010

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa 2009-2010

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa 2009-2010

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa 2009-2010

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa 2009-2010

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa 2009-2010

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa 2009-2010

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Ninh Hòa 2009-2010

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCWWtNUU9fN3Jwb1k

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/bm7twsxmfmrsm07/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_lop_9_phong_GD%26DT_Ninh_Hoa_nam_hoc_2010-2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *