Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn năm 2016-2017 có đáp án

4.7 (93.33%) 3 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp huyện Quan Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2016-2017 với thời gian làm bài 150 phút và nội dung gồm có 5 câu, mỗi câu giao động từ 2.5 đến 6 điểm theo thang điểm 20. Năm 2017 được xem là một năm với nhiều biến động về giáo dục, các em học sinh có nhiều cách tiếp cận khác nhau theo hướng tích cực.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Quan Sơn 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCblR3cW9rR0J2Y1k

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/3bo1dbzgxpb6zix/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_lop_9_phong_GD%26DT_Quan_Son_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *