Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thanh An năm 2010-2011 có đáp án

4 (80%) 4 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp huyện Thanh An thuộc tỉnh Hải Dương năm 2010-2011 được tổ chức thi vào ngày 5 tháng 12 năm 2010 với cấu trúc gồm 4 câu, theo thang điểm 20. Đề thi tương đối vừa phải với năng lực học sinh, thời gian làm bài cũng được làm giãn ra để cho các em có thêm thời gian suy nghĩ là 150 phút.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Thanh An 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCQ2J3U1ZTVWVBc1E

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/rzm8zrer13hii46/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_lop_9_phong_GD%26DT_Thanh_An_nam_hoc_2010-2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *