Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017-2018 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017-2018, gồm có 10 câu bài tập mỗi câu có 1 điểm tròn. Thời gian làm bài thi tối đa là 180 phút, tương đương với 3 giờ đồng hồ. Đề thi năm nay giúp các học sinh từ duy, đồng thời để các học sinh có thể giải theo nhiều cách khác nhau với số điểm trọn vẹn. Nếu nhớ đầy đủ các kiến thức, thì có thể giải trong vòng 150 phút.

Đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Link tải đề thi:

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1U-3YkEox92LGYfE1dV9MNjqmtIZ0YGtz/view?usp=sharing

Mediafire: đang cập nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *