Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Giàng năm 2014-2015 có đáp án

1.4 (27.27%) 22 votes

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Cẩm Giàng thuộc tỉnh Hải Dương năm 2015 có cấu trúc gồm 5 câu, chia làm 2 phần lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, phần lịch sử Việt Nam gồm 2 câu, phần lịch sử thế giới 5 câu, mỗi câu 2 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCeVp3UWl5S0ViMlU

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/c12h6ziots13ft4/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9_phong_GD%26DT_Cam_Giang_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *