Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Đoan Hùng năm 2016-2017 có đáp án

2 (40%) 8 votes

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Đoan Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2017 có cấu trúc gồm 2 phần, phần trắc nghiệm 8 điểm 20 câu và phần tự luận 4 câu mỗi câu 3 điểm, về phần nội dung đề thi khá đặc biệt vì đề thi tương đối bao phủ các nội dung trọng điểm của chương trình học, tuy nhiên còn nhiều tính chất mang tính học thuộc lòng, hầu như bạn nào năng nổ học nhiều không cần hiểu cũng làm được hơn phân nữa số điểm.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCTEp2eFBXSmpjMlE

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/rpw09sep8boafob/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9_phong_GD%26DT_Doan_Hung_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *