Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao năm 2013-2014 có đáp án

2.9 (57.14%) 7 votes

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2014 có cấu trúc đề gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 5 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi có phần câu hỏi về một dấu mốc của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình hoạt động đấu tranh tư tưởng của mình ở Việt Nam.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCdnhVbl9pUFVWeWs

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/xxh96s6b33r2de6/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9_phong_GD%26DT_Lam_Thao_nam_hoc_2013-2014.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *