Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Phúc Yên năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 5 đến 8 điểm theo thang điểm 20, đề thi chỉ có 3 câu nên đòi hỏi các em phải học tập nhiều kiến thức rộng thì mới có thể vượt qua kỳ thi, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử phòng GD&ĐT Phúc Yên 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCLWFyNUdYVFUwcFU

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/43psq1t5i7u67im/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9_phong_GD%26DT_Phuc_Yen_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *