Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp thành phố Thanh Hóa năm 2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 5 điểm, các câu hỏi tương đối ngắn nhưng nội dung bài làm tương đối dài và thời gian làm bài là 150 phút cũng khá phù hợp đề các em có thể hoàn thành bài làm của mình một cách chọn vẹn, tuy nhiên những kiến thức mà cán bộ ra đề đòi hỏi tương đối cao, các em phải học tập kỹ lưỡng để không phải bị quên những nội dung thiết yếu và quang trọng.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCenZibUJkcDg2MWc

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/3r69ioadd7snx8r/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9_phong_GD%26DT_Thanh_Hoa_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *