Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2014-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Thanh Oai thuộc thủ đô Hà Nội năm 2014, 2015, 2016 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 4 điểm thời gian làm bài 150 phút khá đủ để các em có thời gian xem lại bài làm của mình, nội dung câu 1 đề cấp đến cuộc cải tổ của Liên Xô từ năm 1985 đến năm 1991 chứng tỏ là những sự kiện liên quan đến các cường quốc và có ảnh hưởng đến những cuộc cách mạng lớn ở các nước lân cận luôn được cán bộ ra đề quan tâm và hết sức thận trọng.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Link tải đề thi HSG

Dưới đây là tổng hợp 5 đề thi qua các năm 2014-2016 của huyện Thanh Oai ở các trường trên địa bàng.

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCVzRhT2dYVS1zUVk

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/folder/sl23e8cok3gow/Đề_thi_HSG_Lịch_Sử_9_Thanh_Oai

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *