X

Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Thanh Oai thuộc Hà Nội năm 2016 có cấu trúc gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 3.5 đến 6 điểm, nội dung đề thi xoay quanh vấn đề của Nguyễn Tất Thành trong nguyên nhân tìm đường cứu nước và sự ra đời của ASEAN, phải nói đề thi có nội dung hết sức hay mang tính giáo dục cao cho thế hệ trẻ.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCaFFDY3hiRi10RXM

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/b16rekl5hrwa9dh/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9_phong_GD%26DT_Thanh_Cao_nam_hoc_2015-2016.pdf

Hoc sinh gioi :