Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Tĩnh Gia năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp tỉnh Tĩnh Gia năm có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu gia động từ 2 đến 5 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi xoay quanh những vấn đề được xem là dấu mốc trong lịch sử đáng để học sinh học hỏi và thận trọng, điều này còn giúp cho các em đạt điểm cao hơn do mỗi một cột mốc nào đó có tác động lớn điều được giáo viên ôn tập hết sức tỉ mĩ.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCaXpCcm9KYnVjZG8

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/9bu0wzh48z8icix/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9_phong_GD%26DT_Tinh_Gia_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *