Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có đáp án

2.4 (48.57%) 7 votes

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 có cấu trúc đề gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3 điểm theo thang điểm 10, nội dung đề thi xoay quanh những vấn đề phức tạp căng thẳng của phong trào giải phóng dân tộc, đảng cộng sản đông dương và những vấn đề về tư tưởng toàn diện, mức độ khó cũng khá cao nhưng đảm bảo phù hợp với năng lực của học sinh, thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCeHEzalVtYm5PTFE

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/limljirs58jm05r/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9_phong_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *