Đề thi HSG môn Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016 có đáp án

4.5 (90%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 sở DGĐT Tỉnh Bắc Ninh năm 2015-2016 gồm 4 bài tập lớn, với số điểm giao động từ 3 đến 4 điểm, thời gian giải đề dành cho thí sinh là 180 phút, không kể thời gian phát đề. Mỗi câu bài tập là một phần đều có các phần từ dễ đến khó, trải dài những kiến thức đã ôn tập.

Đề thi HSG môn Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Link tải đề thi

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/116htWtav3BNXOLQROh4j36CvDr9iGU-L/view?usp=sharing

Mediafire:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *