X

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG ngữ văn 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 10 cấp trường Thuận thành Số 1 thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 2 câu thời gian làm bài 120 phút, nội dung đề thi ở câu đầu tiên chủ yếu mang tính giáo dục nhân cách cao, thể hiện lối sống lạc quan không ngục ngã trước những khó khăn, ở câu hỏi thứ 2 là về phần hiểu biết văn học, nhìn chung đề bài tương đối có nội dung rất phù hợp với năng lực học sinh.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1:
”Người bi quan luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn
nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn”
Anh(chị) suy nghĩ gì về ý kiến trên
Câu 2:
Nhà văn Antone France nói: ”Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ tâm hồn
con người”
Câu nói trên của nhà văn Pháp giúp anh/chị cảm nhận được gì qua những tác
phẩm đã được học của Nguyễn Trãi ?

Đề thi HSG ngữ văn 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG ngữ văn 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2016-2017

Đáp án đề thi HSG ngữ văn 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG ngữ văn 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG ngữ văn 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG ngữ văn 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG ngữ văn 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCNGU4M2J6azhSQTg

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/8o5d3liv5yaoazq/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_10_phong_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2016-2017.pdf

Hoc sinh gioi :