Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có cấu trúc đề thi gồm 2 câu, gồm 1 câu theo đoạn trích và yêu cầu đọc hiểu, một câu nói về việc bình luận về nhận định bình thơ của các trác giả.

Trích câu số 2 trong đề thi

Câu 2 (7,0 điểm)
Nhà thơ nổi tiếng người Đức H. Hai- nơ cho rằng: Cuộc đời của nhà thơ, giá trị của nhà thơ không nên tìm ở đâu khác mà phải chính trong tác phẩm của họ. Từ việc cảm nhận một số bài thơ trong chương trình Ngữ văn 10 THPT, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

Đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCZDdneGpHMzFraUE

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/5jknbgt5ty5zqx7/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_10_phong_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

1 Response

  1. April 15, 2018

    […] thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp trường Nguyễn Duy Thì thuộc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 2 câu cũng như những tỉnh khác mỗi câu gồm có 3 […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *