Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT Đắk Nông năm 2015-2016 có đáp án

4 (80%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 11 cấp trường thuộc tỉnh Đắk Nông năm 2015-2016 có cấu trúc đề gồm 2 câu, mỗi câu 8 và 12 điểm theo thang điểm 20, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi xoay quanh 2 phần văn học Việt Nam và văn học thế giới.

Trích 2 câu trong đề thi 

Câu 1. (8 điểm)
Amonimus cho rằng: Con đường gần nhất để đi khỏi gian nan là đi xuyên qua nó. Nhưng có người lại khuyên: Hãy học cách ứng xử của dòng sông: gặp trở ngại, nó vòng đường khác.
Anh/ chị hãy bày tỏ quan điểm của mình về những ý kiến trên.
Câu 2. (12.0 điểm)
Trong bài ngoại cảnh trong văn chương, in trên báo Tràng An, số 82, ngày 10-12-1935, Hoài Thanh viết: “Nhà văn không có phép thần thông để vượt ra khỏi thế giới này, nhưng thế giới này trong con mắt nhà văn phải có một hình sắc riêng”.
(Hoài Thanh, trích Bình luận văn chương, NXB Giáo dục, 1998, tr54)
Anh (chị) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCNGQ4TG1RV3JPM2c

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/hzfd1ndids5z6ky/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_11_So_GD%26DT_DaK_Nong_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *