Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012 có đáp án

2.7 (53.33%) 3 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 11 cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 8 điểm và 12 điểm, nội dung đề thi tương đối thú vị, cụ thể câu đầu tiên yêu cầu các em nghị luận 600 từ với nhan đề Con lật đật, thật sự rất thâm thúy trong đề thi này.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1 (8,0 điểm)
Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 từ) có nhan đề Con lật đật.
Câu 2 (12,0 điểm)
Bàn về nhân vật trong tác phẩm văn học có ý kiến cho rằng: “ Nhà văn sáng tạo nhân vật để gửi gắm tư tưởng, tình cảm và quan niệm của mình về cuộc đời”. Em hãy làm sáng tỏ nhận định trên qua nhân vật trong một truyện ngắn mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn lớp 11 THPT.

Đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCY3MxNnN3TDZoSjQ

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/reke6382ikweeo6/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi-hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_11_So_GD%26DT_Thai_Nguyen_nam_hoc_2011-2012.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *