Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 11 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 3 điểm và 7 điểm theo thang điểm 10, nội dung đề thi bào gồm đọc hiểu và nêu suy nghĩ về ý kiến của nhà văn pháp, câu thứ hai cũng bình luận về một ý kiến nhưng sử dụng một lượng kiến thức về sự hiểu biết về bài thơ Vội vàng để chứng minh.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1 (3,0 điểm)
Nhà văn Pháp Misen Êkenđơ Moongtenhơ (1533-1592) có nói: “Nghèo nàn về vật chất dễ chữa, nghèo nàn về tâm hồn rất khó chữa.” Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
Câu 2 (7,0 điểm)
Nhà thơ Bằng Việt cho rằng: “Tiêu chuẫn vĩnh cửu của thơ là tình cảm” Anh/Chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng hiểu biết của mình về bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu, hãy làm sáng tỏ.

Đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCUFR4V3JJQzRqZVU

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/xf5t2qgntr2qfv3/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_11_So_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *