Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có đáp án

4.5 (90%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 11 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu từ 4 đến 6 điểm theo thang điểm 10, nội dung gồm đọc hiểu nội dung của bài thơ Nguyễn Chí Bền khi đến năm lăng mộ Nguyễn Du, thời gian làm bìa 180 phút.

Trích câu số 2 trong đề thi

Câu 2 (6,0 điểm)
Trong Đến với thơ hay, Lê Trí Viễn cho rằng: Vào thơ hay, dù là điệu kiên cường hay làn êm ái, đều là vào thế giới của cái đẹp. Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên? Hãy làm sáng tỏ qua Thơ mới lãng mạn Việt Nam (1932 – 1945).

Đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh phúc 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCUWdudTVUbGpsclk

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/bh3vcc3kilv925l/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_11_So_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_216_2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *