Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 cấp trường sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp trường Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 10 điểm, nội dung đề thi tương đối dài và có trích một đoạn thơ của Hàn Mạc Tử với hai Biển Hò của nhà xuất bản Giáo Dục, đề thi cũng không phải quá khó đối với năng lực học tập của các em, thời gian làm bài 180 phút.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1_y4f8ko-LL3RXNdWGYgvjrhT8rA1XXah

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/8mgwo43c6tlpkun/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_ngu_van_lop_12_So_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2015_2016%281%29.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *