Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 8 điểm và 12 điểm theo thang điểm 20, nội dung đề thi khá hay cụ thể là có tích bài thơ Ta-go để các em phân tích ý nghĩa dựa vào bình luận về bài thơ, đề thi hết sức tư duy, yêu cầu các em phải sử dụng kiến thức rộng rãi thông qua khoản thồi gian là 180 phút này.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1-eYIJlJyk5u8mC_cUeoObRqUnQbjFVaZ

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/pw644iwx68axxnn/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_ngu_van_lop_12_So_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2015_2016%282%29.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *