Đề thi HSG môn Ngữ văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Hưng Yên năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 10 điểm theo thang điểm 10, nội dung đề thi tương đối dài và phong phú có sự kết hợp giữa thơ ca và văn nghị luận giúp cán bộ có thể tính được gần như chính xác về năng lực hiểu biết của học sinh nhằm đưa ra những giải pháp giáo dục phù hợp cho cả tỉnh.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1xaVJN1wv8pgf6wgJKbGlIwhXvzob8y0m

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/hnicbc0c52ipux4/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_ngu_van_lop_12_So_GD%26DT_Hung_Yen_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *