Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Quảng Bình năm học 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 6 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút, đề thi chủ yếu xét về khả năng nghị luận của các em trong những bài học về cuộc sống và thơ ca trong văn học.

Đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1d1Fye1XJuDEOgOHCFGjpetTObNblTeqC

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/v8lo8ccyc37js64/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_ngu_van_lop_12_So_GD%26DT_Quang_Binh_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *