Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Tây Ninh năm 2014-2015 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu lần lược 8 điểm và 10 điểm, thời gian làm bài 180 phút, khóa thi ngày 24 tháng 9 năm 2014, nội dung đề thi chủ yếu là phần nghị luận dựa theo lối văn của các em mà chấm bài thi, đa phần những nội dung được đưa ra điều có bài học trong cuộc sống giúp các em hiểu rõ hơn về tác dụng của ngữ văn đối với cuộc sống của minh.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1JMlgt1JUi8t6gNLwowsZU4z9k5WysscY

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/lml693b4pj6npdp/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_ngu_van_lop_12_So_GD%26DT_Tay_Ninh_nam_hoc_2014_2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *