Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2013-2014 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 6 đến 8 điểm theo thang điểm 10, đề thi rất đặc biệt bởi cách ra đề của cán bộ đã làm không ít giáo viên ngạc nhiên do nội dung chỉ gồm 5 chữ nhưng phải phân tích một cách tĩ mỉ và theo hướng riêng của học sinh thế nên có thể nói đây là một câu hỏi mở.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1kKdfjFkg_k-LDnlST1prk6tTIB_HtosB

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/opeps8jegj8j0v8/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_ngu_van_lop_12_So_GD%26DT_Thanh_Hoa_nam_hoc_2013_2014%282%29.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *