Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa lần 3 năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Thanh Hóa lần 3 năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu lần lượt có số điểm là 8 và 12 điểm, nội dung là trình bày suy nghĩ về một nhận định và phân tích ý kiến của một nhà văn nổi tiếng, đề thi không quá khó nhưng đòi hỏi các em phải có vốn kiến thức sâu rộng để dẫn dắt người đọc vào câu truyện của mình.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1r52023m3h-gCxPdrnl_rtAaLU9rjoQjf

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/ma12r6ru5v798m1/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_ngu_van_lop_12_So_GD%26DT_Thanh_Hoa_nam_hoc_2013_2014%281%29.pdf

You may also like...

1 Response

  1. April 15, 2018

    […] thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 9 cấp huyện Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *