Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 3 điểm và 7 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút, nội dung đề thi tương đối ngắn nhưng mức độ phức tạp của nó thì là đáng nể phục, có thể nói am hiểu đời sống là một chuyện nhưng nghị luận văn học thì cần hiểu biết nhiều hơn so với lượng kiến thức được học ở trường.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1IJqNXsEzXcVDBD8LMlYnn7TOqoT1Uliz

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/ggpawb9u8u74flq/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_ngu_van_lop_12_So_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *