Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015 có đáp án

4.8 (96.39%) 316 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 6 cấp huyện Hoằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa có cấu trúc đề gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 10 điểm theo thứ tự 4 – 6 – 10 điểm, thời gian làm bài 120 phút. Nhìn chung đề tương đối phù hợp với năng lực của các em ở địa bàn huyện.

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCOTFQUEFORE5fMUE/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/xomhjld467h2d9h/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_6_phong_GD%26DT_Hoang_Hoa_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *