Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao năm 2013-2014 có đáp án

2.3 (46.11%) 108 votes

Đáp án và đề thi Ngữ Văn 6 HSG phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 6 cấp huyện Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ có cấu trúc đề gồm 3 câu, 2 câu đầu mỗi câu 4 điểm, câu cuối cùng 12 điểm, thời gian làm bài 90 phút. Trong nội dung có phần rất nổi bật đó là trích dẫn 1 ca dao của Ngô văn Phú nói về vẻ đẹp của những cô gái hái bông.

Đề thi Ngữ Văn 6 HSG phòng GD&ĐT Lâm Thao

Đáp án và đề thi Ngữ Văn 6 HSG phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi Ngữ Văn 6 HSG phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án đề thi Ngữ Văn 6 HSG phòng GD&ĐT Lâm Thao

Đáp án và đề thi Ngữ Văn 6 HSG phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi Ngữ Văn 6 HSG phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi Ngữ Văn 6 HSG phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi Ngữ Văn 6 HSG phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCVkN3dE9lelAzZms/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/6luo5b0d6brov6l/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_6_phong_GD%26DT_Lam_Thao_nam_hoc_2013-2014.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *