Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu năm 2016-2017 có đáp án

4.8 (95.54%) 130 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Quỳ Châu 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu cấp trường tại tỉnh Nghệ An có cấu trúc đề gồm 3 câu, phân theo mức độ từ dể đến khó lần lượt là 3 – 3 – 14 điểm. Nội dung đề thi tương đối dể chịu với thời gian làm bài 120 phút. Có trích dẫn 1 vài câu thơ của bài Biển – Khánh Chi.

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Quỳ Châu

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Quỳ Châu 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Quỳ Châu 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Quỳ Châu

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Quỳ Châu 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Quỳ Châu 2016-2017

 

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Quỳ Châu 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Quỳ Châu 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCcVpBVi11clViUm8/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/d2irh7qcpbrpi3k/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_6_phong_GD%26DT_Quy_Chau_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

1 Response

  1. trần bảo toàn says:

    Thật tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *