Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Tân Lạc năm 2014-2015 có đáp án

3.8 (76.08%) 97 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 6 cấp huyện Tân lạc thuộc tỉnh Hòa bình có cấu trúc gồm 2 câu theo dạng câu 1 – 6 điểm, câu 2 – 14 điểm. Thời gian làm bài 150 phút. Trong đề có nội dung trích dẫn một vài câu thơ trong bài thơ Lượng của Tố Hữu và trình bày cảm nhận về đoạn thơ đó, bài thơ mang đậm vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Tân Lạc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Tân Lạc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCQ19YOXBjc2RLaHc/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/x8wgdue7s1f5sx6/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_6_phong_GD%26DT_Tan_Lac_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *