Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy năm 2016-2017 có đáp án

4.3 (86.15%) 13 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 6 cấp huyện Thái Thụy thuộc tỉnh Thái Bình, có cấu trúc đề gồm 2 câu, 1 câu 8 điểm và 1 câu 12 điểm. Nội dung đề là trích dẫn một đoạn thơ của bài Tre Việt Nam và chỉ ra biệt pháp tu từ đồng thời nêu ngắn gọn cảm nhận về đoạn thơ đó, nội dung câu 2 đóng vai Dế Mèn kể lại câu truyện.

Đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Link đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCNnZBMHZ5dGpYaGc/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/k5uie0hil238nbf/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_6_phong_GD%26DT_Thai_Thuy_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

1 Response

  1. hien vi says:

    Nguyen hien vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *