Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên năm 2015-2016 có đáp án

4.8 (95%) 16 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 6 cấp huyện Thủy Nguyên thuộc tỉnh Hải Phòng năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, thời gian làm bài 120 phút, với nội dung đề thi bám sát chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường trên địa bàn huyện.

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Thủy Nguyên 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCWXlIWngyZjcxaFk/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/dvyc64e2sb5ude7/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_6_phong_GD%26DT_Thuy_Nguyen_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *