Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn cấp thành phố Bắc Giang được tổ chức khóa 2016-2017 có cấu trúc đề gồm 3 câu, mỗi câu theo thứ tự 4 điểm- 6 điểm và 10 điểm. nhìn chung đề thi tương đối phù hợp với năng lực của các em học sinh. Thời gian làm bài 150 phú cũng đủ để các em tư duy suy nghĩ và ghi chép. Trong đề thi có trích dẫn một đoạn của bài thơ Mẹ ý của ban tổ chức muốn các em luôn nhớ về nguồn cội, một đề thi hết sức ý nghĩa.

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCa0U2OVA2Sm4xN2M/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/jb4r1v3b2kpvyne/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_6_phong_GD%26DT_Bac_Giang_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *