Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015 có đáp án

4.5 (89.22%) 141 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 7 cấp huyện Hoằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2014-2015 có cấu trúc 3 câu mỗi câu giao động từ 4 đến 10 điểm, mức độ đề thi phân loại từ dể đến khó, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung bá sát chương trình bồi dưỡng tại các trường trên địa bàn.

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCSzRnaG9ZWGNKMWs/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/9nk8e07cu93fx6h/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_7_phong_GD%26DT_Bac_Giang_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *