Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Nam Trực năm 2014-2015 có đáp án

4.6 (91.11%) 27 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 7 cấp huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định có cấu trúc đề gồm 2 câu, câu đầu 5 điểm, câu còn lại 15 điểm, thời gian làm bài 60 phút, thời gian làm tương đối ngắn, nhưng đề thi cũng không quá dài đủ để các em suy nghĩ và tư duy.

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Nam Trực 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCLVMxdElxbEdmTWM/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/8zaar8cotop16mt/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_7_phong_GD%26DT_Nam_Dinh_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *