Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Tân Lạc năm 2014-2015 có đáp án

4.2 (84.98%) 233 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 7 cấp huyện Tân Lạc thuộc tỉnh Hòa Bình có cấu trúc đề gồm 3 câu, theo thang điểm 10. Nội dung đề thi phù hợp với năng lực học tập cũng như chương trình bồi dưỡng mà các em đang theo học tài trường trên địa bàn huyện.

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Tân Lạc 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCSlRzSkxCcEVDTHM/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/r00nvjgsdtbscs2/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_7_phong_GD%26DT_Tan_Lac_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *