Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy năm 2016-2017 có đáp án

4.5 (90.37%) 81 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 7 cấp huyện Thái Thụy thuộc tỉnh Thái Bình năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 8 điểm và 12 điểm, thời gian làm bài 120 phút, nội dung đề thi bám sát chương trình bồi dưỡng tại các trường trên địa bàn.

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCcW9heEVySEpHUDg/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/o5rfcmv36ybpf6m/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_7_phong_GD%26DT_Thai_Thuy_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

2 Responses

  1. vilia says:

    thcs dức sơn

  2. Vinh says:

    Thcs cửa nam tpvinh nghệ an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *