Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang năm 2016-2017 có đáp án

4 (80%) 4 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 7 cấp thành phố Bắc Giang năm 2016-2017 có cấu trúc đề gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 10, thời gian làm bài 150 phút, vói nội dung đề thi bám sát chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trên địa bàn. Trong đề có trích dẫn một đoạn của bài thơ Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh để các bạn thấy được niềm tự hào của dân tộc.

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCTHF0LW5kelp3VGc/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/vk8vjcbxd4mxv59/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_7_phong_GD%26DT_Bac_Giang_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *