X

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Việt Yên năm 2014-2015 có đáp án

4.9 (97.71%) 35 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Việt Yên 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 7 cấp tỉnh Việt Yên tỉnh Bắc Giang năm 2014-2015 có cấu trúc gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 10 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi bám sát chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường trong địa bàn.

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Việt Yên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Việt Yên 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Việt Yên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Việt Yên 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Việt Yên 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Việt Yên 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCOWliTjRRWjRmNU0/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/9nk8e07cu93fx6h/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_7_phong_GD%26DT_Bac_Giang_nam_hoc_2014-2015.pdf

Hoc sinh gioi :