Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án

4.7 (93.71%) 35 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Như Thanh 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Như Thanh thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2013-2014 có cấu trúc đề gồm 3 câu theo thang điểm 10 và thời gian làm bài là 150 phút. với cấu trúc đề tương đối dể chịu thì các em học sinh cũng có thêm thời gian làm bài và liên tưởng vẫn đề thêm vào đó là những nội dung liên quan đến chương trình bồi dưỡng ở các cấp bật trước. Do đó cũng vừa sức với các em hơn.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Như Thanh

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Như Thanh

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCQk9aUTFlOG5EdDg

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/7r0pjrpbd9zhbr1/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Nhu_Thanh_nam_hoc_2013-2014.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *