Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2012-2013 có đáp án

4.8 (96%) 5 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn 8 cấp tỉnh Bắc Giang năm 2012-2013 có cấu trúc đề gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 10 điểm. Thời gian làm bài 150 phút. Nội dung đề thi bám sát chương trình học của các em hiện tại trên địa bàng tỉnh, mỗi câu trong đề luôn chưa đựng tâm ý của cán bộ ra đề.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang

 

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCZDZiNG1ma2pqMU0

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/rmidy06eocaimb0/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Bac_Giang_nam_hoc_2012-2013.pdf

You may also like...

3 Responses

  1. nguyen quý says:

    I never go to play a game in the evening

  2. nabi says:

    tôi thấy cai đề trên khó quá đi

  3. putin says:

    tôi thấy caí đề trên cũng dễ không khó mấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *