Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 7 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Hoằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2014-2015 có cấu trúc đề gồm 4 câu, nội dung tương đối bám sát chương trình bồi dưỡng trên địa bàng, với thời gian làm bài là 150 phút, học sinh có thể hoàn toàn thoải mái sáng tạo.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCQXkwbWNfT3N1Y2s

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/i1t34qa0qdnjsu9/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Hoang_Hoa_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *