Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Nam Trực năm 2015-2016 có đáp án

4.2 (84%) 5 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định, có cấu trúc đề gồm 2 câu theo thang điểm 10, nội ung đề thi bám sát chương trình bồi dưỡng trên địa bàng huyện. Đề thi được đánh giá rất thực tế bởi tríc dẫn câu thơ, nội dung mang tính giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCandFaTVBWl9rUms

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/de3koj829110an5/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Nam_Truc_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *